#wybieramsan

Konferencja

SAN Świdnica

11.04.2018

  

Obszary tematyczne konferencji:

  1. Szkolnictwo wyższe – wyzwania współczesnego zarządzania
  2. Trendy w zarządzaniu w obszarze edukacji 
  3. Problematyka zarządzania w sektorze ochrony zdrowia
  4. Uwarunkowania procesów zarządzania w systemie bezpieczeństwa narodowego
  5. Specyfika zarzadzania w administracji publicznej
  6. Gospodarka komunalna – szanse i zagrożenia w procesie zarządzania

Problematyka poszczególnych obszarów może obejmować następujące aspekty zarządzania: marketing, logistyka, finanse, zasoby ludzie, jakość, strategie, kultura organizacyjna, zarządzanie międzykulturowe.

 

Program Konferencji:

09.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 – Otwarcie konferencji
10.15 – 12.00 – Sesja I: Zarządzanie w administracji publicznej oraz w obszarze edukacji
12.00 – 12.15 – Przerwa kawowa
12.15 – 13.45 – Sesja II: Zarządzanie w ochronie zdrowia i w systemie bezpieczeństwa
13.45 – 14.00 – Przerwa kawowa
14.00 – 15.15 – Sesja III: Zarządzanie w gospodarce komunalnej
15.15 – 15.30 – Podsumowanie konferencji
15.30 – 16.30 – Lunch
16.30 – Zwiedzanie Świdnicy z Przewodnikiem

Program konferencji do pobrania