#wybieramsan

Konferencja

SAN Świdnica

11.04.2018

  

Obszary tematyczne konferencji:

  1. Szkolnictwo wyższe – wyzwania współczesnego zarządzania
  2. Trendy w zarządzaniu w obszarze edukacji 
  3. Problematyka zarządzania w sektorze ochrony zdrowia
  4. Uwarunkowania procesów zarządzania w systemie bezpieczeństwa narodowego
  5. Specyfika zarzadzania w administracji publicznej
  6. Gospodarka komunalna – szanse i zagrożenia w procesie zarządzania

Problematyka poszczególnych obszarów może obejmować następujące aspekty zarządzania: marketing, logistyka, finanse, zasoby ludzie, jakość, strategie, kultura organizacyjna, zarządzanie międzykulturowe.